תקנון‭ ‬אתר

ֿ

כללי

האתר‭ ‬משמש‭ ‬כחנות‭ ‬וירטואלית‭ ‬למכירת‭ ‬תיקים‭, ‬ארנקים‭ ‬ואביזרים‭ ‬המיוצרים‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬מוצעים‭ ‬למכירה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‘‬סיאן‭’ ‬והוא‭ ‬בבעלות‭ ‬המותג‭ ‬ומנוהל‭ ‬על‭ ‬ידה‭.‬

‭* ‬לכל‭ ‬שאלה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬הבהרה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬בירור‭ ‬ניתן‭ ‬לפנות‭ ‬ישירות‭ ‬לשרות‭ ‬הלקוחות‭ ‬במייל ‭ ‬hicyanbags@gmail.comאו‭ ‬בטלפון‭ ‬03-6354565‭ ‬

‭* ‬תקנון‭ ‬זה‭ ‬הינו‭ ‬הבסיס‭ ‬החוקי‭ ‬להזמנות‭ ‬ולגלישה‭ ‬באתר‭ ‬והוא‭ ‬בלבד‭ ‬המסדיר‭ ‬את‭ ‬היחסים‭ ‬בין‭ ‬המותג‭ ‬סיאן‭ ‬לבין‭ ‬הגולשת‭ ‬באתר‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬המזמינה‭ ‬דרך‭ ‬האתר‭.‬

‭* ‬כל‭ ‬המבצעת‭ ‬הזמנה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬רכישה‭ ‬דרך‭ ‬האתר‭ ‬מצהירה‭, ‬כי‭ ‬עם‭ ‬ביצוע‭ ‬הפעולה‭ ‬היא‭ ‬קראה‭ ‬תקנון‭ ‬זה‭, ‬וכי‭ ‬היא‭ ‬מסכימה‭ ‬לכל‭ ‬הוראותיו‭ ‬ותנאיו‭ ‬של‭ ‬תקנון‭ ‬זה‭, ‬וכי‭ ‬לא‭ ‬תהיה‭ ‬לה‭ ‬או‭ ‬למי‭ ‬מטעמה‭ ‬כל‭ ‬טענה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬דרישה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬תביעה‭ ‬כנגד‭ ‬האתר‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬המותג‭ ‬סיאן‭, ‬בכל‭ ‬הקשור‭ ‬להוראות‭ ‬והתנאים‭ ‬של‭ ‬תקנון‭ ‬זה‭.‬

‭*  ‬סיאן‭ ‬שומרת‭ ‬לעצמה‭ ‬את‭ ‬הזכות‭ ‬לשנות‭ ‬את‭ ‬התקנון‭ ‬מפעם‭ ‬לפעם‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שיקול‭ ‬דעתה‭ ‬הבלעדי‭ ‬וזאת‭ ‬ללא‭ ‬צורך‭ ‬במתן‭ ‬התראה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬הודעה‭ ‬מוקדמת‭.‬

‭* ‬מחירי‭ ‬המוצרים‭ ‬כוללים‭ ‬מע”מ‭.‬

‭* ‬רישומי‭ ‬המחשב‭ ‬של‭ ‬המותג‭ ‬סיאן‭ ‬בדבר‭ ‬הפעולות‭ ‬המתבצעות‭ ‬דרך‭ ‬האתר‭ ‬והם‭ ‬בלבד‭ ‬יהוו‭ ‬ראיה‭ ‬לכאורה‭ ‬לנכונות‭ ‬הפעולות‭.‬

‭* ‬תמונות‭ ‬המוצרים‭ ‬המוצגות‭ ‬באתר‭ ‬הנן‭ ‬להמחשה‭ ‬בלבד‭ ‬ואינן‭ ‬מחייבות‭ ‬את‭ ‬המותג‭ .‬מוסכם‭ ‬ומובהר‭ ‬כי‭ ‬סיאן‭ ‬תשתדל‭ ‬לעשות‭ ‬את‭ ‬מיטב‭ ‬יכולתה‭ ‬כדי‭ ‬להציג‭ ‬בפני‭ ‬לקוחותיה‭ ‬תמונות‭ ‬מדויקות‭ ‬ככל‭ ‬האפשר‭.‬

‭ *‬סיאן‭ ‬אינה‭ ‬מתחייבת‭ ‬להחזיק‭ ‬מלאי‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬הדגמים‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬המוצרים‭ ‬שתמונותיהם‭ ‬מופיעות‭ ‬באתר‭.‬

‭* ‬סיאן‭ ‬עושה‭ ‬ככל‭ ‬יכולתה‭ ‬לוודא‭ ‬שהמידע‭ ‬המוצג‭ ‬באתר‭ ‬יהיה‭ ‬המידע‭ ‬השלם‭ ‬והמדויק‭ ‬ביותר‭ ‬אך‭ ‬יובהר‭, ‬כי‭ ‬עלולים‭ ‬להופיע‭ ‬בו‭, ‬בתום‭ ‬לב‭, ‬אי‭ ‬דיוקים‭ ‬או‭ ‬שגיאות‭ ‬והמותג‭ ‬סיאן‭ ‬לא‭ ‬ישא‭ ‬באחריות‭ ‬כל‭ ‬שהיא‭ ‬הנובעת‭ ‬מהן‭ ‬או‭ ‬קשורה‭ ‬אליהן‭.‬

‭* ‬כל‭ ‬המחירים‭ ‬באתר‭ ‬מופיעים‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬המוצרים‭ ‬ומצוינים‭ ‬בשקלים‭ ‬חדשים‭. ‬המחירים‭ ‬כוללים‭ ‬מע”מ‭ ‬במקרה‭ ‬שחל‭ ‬לפי‭ ‬הדין‭ ‬ואינם‭ ‬כוללים‭ ‬דמי‭ ‬משלוח‭.‬

‭* ‬סיאן‭ ‬רשאית‭ ‬לעדכן‭ ‬את‭ ‬מחירי‭ ‬המוצרים‭ ‬באתר‭ ‬ואת‭ ‬תעריפי‭ ‬המשלוחים‭ ‬בלא‭ ‬צורך‭ ‬בהודעה‭ ‬מוקדמת‭. ‬המחיר‭ ‬התקף‭ ‬ביחס‭ ‬להזמנה‭ ‬שבוצעה‭ ‬הוא‭ ‬המחיר‭ ‬שהתפרסם‭ ‬בעת‭ ‬השלמת‭ ‬תהליך‭ ‬ההזמנה‭ (‬הכולל‭ ‬את‭ ‬מסירת‭ ‬פרטי‭ ‬כרטיס‭ ‬אשראי‭). ‬בכל‭ ‬מקרה‭ ‬בו‭ ‬עודכנו‭ ‬המחירים‭ ‬לפני‭ ‬שהושלם‭ ‬תהליך‭ ‬ההזמנה‭, ‬תחויב‭ ‬הלקוחה‭ ‬לפי‭ ‬המחירים‭ ‬המעודכנים‭.‬

‭* ‬הנהלת‭ ‬המותג‭ ‬רשאית‭ ‬להציע‭ ‬באתר‭ ‬מבצעים‭, ‬הטבות‭ ‬והנחות‭. ‬וכן‭ ‬רשאית‭ ‬בכל‭ ‬עת‭ ‬להפסיק‭ ‬מבצעים‭, ‬הטבות‭ ‬והנחות‭ ‬אלה‭, ‬להחליפם‭ ‬או‭ ‬לשנותם‭, ‬בלא‭ ‬צורך‭ ‬לתת‭ ‬כל‭ ‬הודעה‭ ‬מוקדמת‭ ‬על‭ ‬כך‭.‬

‭* ‬תנאי‭ ‬השימוש‭ ‬באתר‭ ‬חלים‭ ‬על‭ ‬השימוש‭ ‬באתר‭ ‬ובשירותים‭ ‬הכלולים‭ ‬בו‭ ‬באמצעות‭ ‬כל‭ ‬מחשב‭ ‬או‭ ‬מכשיר‭ ‬תקשורת‭ ‬אחר‭ (‬כדוגמת‭ ‬טלפון‭ ‬סלולרי‭, ‬מחשבי‭ ‬כף‭ ‬יד‭ ‬למיניהם‭ ‬וכיו”ב‭). ‬כמו‭ ‬כן‭ ‬הם‭ ‬חלים‭ ‬על‭ ‬השימוש‭ ‬באתר‭ ‬בין‭ ‬אם‭ ‬באמצעות‭ ‬רשת‭ ‬האינטרנט‭, ‬ובין‭ ‬אם‭ ‬באמצעות‭ ‬כל‭ ‬רשת‭ ‬או‭ ‬אמצעי‭ ‬תקשורת‭ ‬אחרים‭.‬

‭* ‬בעת‭ ‬הכניסה‭ ‬לאתר‭, ‬מוצעת‭ ‬אפשרות‭ ‬הרשמה‭ ‬לדיוורים‭ ‬הרשמיים‭ ‬של‭ ‬האתר‭. ‬אם‭ ‬הלקוחה‭ ‬מעוניינת‭ ‬להסיר‭ ‬את‭ ‬עצמה‭ ‬מן‭ ‬הדיוור‭ ‬לאחר‭ ‬שנרשמה‭, ‬היא‭ ‬יכולה‭ ‬לעשות‭ ‬זאת‭ ‬באמצעות‭ ‬לחיצה‭ ‬על‭ ‬הלינק‭ ‬בתחתית‭ ‬הדיוור‭ ‬שהתקבל‭.‬

‭* ‬מבצעים‭ ‬וקופוני‭ ‬הנחה‭ ‬חלים‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬הפריטים‭ ‬באתר‭, ‬מלבד‭ ‬מקרים‭ ‬מסוימים‭ ‬לפי‭ ‬שיקול‭ ‬דעתה‭ ‬של‭ ‬הנהלת‭ ‬המותג‭ ‬בה‭ ‬מבצעים‭ ‬וקופונים‭ ‬לא‭ ‬יחולו‭ ‬על‭ ‬פריטים‭ ‬בסייל‭. ‬ניתן‭ ‬לממש‭ ‬את‭ ‬הקופון‭ ‬ברכישה‭ ‬באתר‭ ‬בלבד‭. ‬במקרה‭ ‬של‭ ‬החזרת‭ ‬פריט‭ ‬שנקנה‭ ‬בהנחה‭ ‬עם‭ ‬שימוש‭ ‬בקופון‭, ‬הסכום‭ ‬שיוחזר‭ ‬יהיה‭ ‬זה‭ ‬ששולם‭ ‬לאחר‭ ‬הנחה‭.‬

‭* ‬מוסכם‭ ‬במפורש‭ ‬כי‭ ‬לבתי‭ ‬המשפט‭ ‬המוסמכים‭ ‬בעיר‭ ‬תל‭ ‬אביב‭ ‬‮–‬‭ ‬יפו‭ ‬תהיה‭ ‬סמכות‭ ‬השיפוט‭ ‬הייחודית‭ ‬והבלעדית‭ ‬בכל‭ ‬תביעה‭ ‬נגד‭ ‬המותג‭ ‬סיאן‭ ‬ביחס‭ ‬לתקנון‭ ‬או‭ ‬לרכישה‭ ‬מאתר‭ ‬זה‭.‬

ביצוע‭ ‬הזמנות‭ ‬דרך‭ ‬האתר

‭*‬רכישת‭ ‬מוצרים‭ ‬תתבצע‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬לקוחה‭ ‬באמצעות‭ ‬מילוי‭ ‬טופס‭ ‬הזמנה‭ ‬המופיע‭ ‬באתר‭. ‬יובהר‭ ‬כי‭ ‬מילוי‭ ‬כל‭ ‬הפרטים‭ ‬מהווה‭ ‬תנאי‭ ‬מוקדם‭ ‬לביצוע‭ ‬ההזמנה‭.‬

‭* ‬המותג‭ ‬סיאן‭ ‬לא‭ ‬יעשה‭ ‬בפרטי‭ ‬הלקוחה‭ ‬כל‭ ‬שימוש‭, ‬אלא‭ ‬בהתאם‭ ‬למדיניות‭ ‬הפרטיות‭ ‬של‭ ‬האתר‭ ‬ומהווה‭ ‬חלק‭ ‬בלתי‭ ‬נפרד‭ ‬מתנאי‭ ‬שימוש‭ ‬ורכישה‭ ‬אלה‭.‬

‭* ‬על‭ ‬מנת‭ ‬להבטיח‭ ‬את‭ ‬ביצוע‭ ‬ההזמנה‭ ‬ביעילות‭ ‬וללא‭ ‬תקלות‭, ‬יש‭ ‬להקפיד‭ ‬על‭ ‬מסירת‭ ‬כל‭ ‬הפרטים‭ ‬הנדרשים‭ ‬באתר‭ ‬במדויק‭. ‬אם‭ ‬בעת‭ ‬ביצוע‭ ‬ההזמנה‭ ‬יימסרו‭ ‬פרטים‭ ‬שגויים‭, ‬סיאן‭ ‬לא‭ ‬תוכל‭ ‬להבטיח‭ ‬שהמוצרים‭ ‬יגיעו‭ ‬ליעדם‭. ‬במקרה‭ ‬שהמוצרים‭ ‬יחזרו‭ ‬בגלל‭ ‬פרטים‭ ‬מוטעים‭, ‬תחויב‭ ‬הלקוחה‭ ‬בתשלום‭ ‬בגין‭ ‬דמי‭ ‬משלוח‭. ‬יש‭ ‬להקפיד‭ ‬למלא‭ ‬פרטים‭ ‬מדויקים‭ ‬ועדכניים‭.‬

‭* ‬עם‭ ‬ביצוע‭ ‬ההזמנה‭ ‬ע”י‭ ‬הלקוחה‭ ‬תתבצע‭ ‬בדיקה‭ ‬של‭ ‬פרטי‭ ‬כרטיס‭ ‬האשראי‭. ‬השלמת‭ ‬העסקה‭ ‬מותנית‭ ‬באישור‭ ‬ההזמנה‭ ‬ע”י‭ ‬חברות‭ ‬האשראי‭.‬

‭* ‬פרטי‭ ‬ההזמנה‭ ‬כפי‭ ‬שהזינה‭ ‬הלקוחה‭ ‬בטופס‭ ‬ההזמנה‭ ‬ורישום‭ ‬העסקה‭ ‬יהוו‭ ‬ראייה‭ ‬חלוטה‭ ‬וסופית‭ ‬לנכונות‭ ‬דרך‭ ‬הפעולה‭.‬

‭* ‬במקרה‭ ‬בו‭ ‬לא‭ ‬אושרה‭ ‬העסקה‭ ‬ע”י‭ ‬חברת‭ ‬האשראי‭, ‬תקבל‭ ‬מבצעת‭ ‬הפעולה‭ ‬הודעה‭ ‬מתאימה‭ ‬על‭ ‬כך‭ ‬והיא‭ ‬תידרש‭ ‬למסור‭ ‬אמצעי‭ ‬תשלום‭ ‬אחר‭.‬

‭* ‬אישור‭ ‬פעולת‭ ‬הרכישה‭ ‬מותנה‭ ‬בכך‭ ‬שהמוצר‭ ‬אכן‭ ‬קיים‭ ‬במלאי‭ ‬במועד‭ ‬האספקה‭ ‬המבוקש‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬במועד‭ ‬ההזמנה‭. ‬על‭ ‬אף‭ ‬האמור‭ ‬לעיל‭ ‬במידה‭ ‬ולא‭ ‬צויין‭ ‬כי‭ ‬המוצר‭ ‬אינו‭ ‬קיים‭ ‬במלאי‭ ‬והמוצר‭ ‬לא‭ ‬הורד‭ ‬מהאתר‭ ‬עד‭ ‬למועד‭ ‬ביצוע‭ ‬ההזמנה‭, ‬לא‭ ‬תהא‭ ‬סיאן‭ ‬מחויבת‭ ‬במכירת‭ ‬המוצר‭, ‬ולרוכשת‭ ‬לא‭ ‬תהיה‭ ‬כל‭ ‬טענה‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬תביעה‭ ‬בעניין‭ ‬זה‭ ‬בגין‭ ‬כל‭ ‬סוג‭ ‬של‭ ‬נזק‭, ‬בין‭ ‬נזק‭ ‬ישיר‭ ‬או‭ ‬נזק‭ ‬עקיף‭ ‬אשר‭ ‬נגרם‭ ‬לרוכשת‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬לצד‭ ‬ג‭’. ‬האמור‭ ‬הנו‭ ‬בכפוף‭ ‬לכך‭ ‬שהמותג‭ ‬סיאן‭ ‬ישיב‭ ‬ללקוחה‭ ‬כל‭ ‬סכום‭ ‬ששילמה‭ ‬במידה‭ ‬ואכן‭ ‬שילמה‭ ‬לסיאן‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬תבטל‭ ‬סיאן‭ ‬את‭ ‬החיוב‭ ‬במידה‭ ‬ובוצע‭. ‬יש‭ ‬להדגיש‭ ‬ולהבהיר‭, ‬כי‭ ‬ייתכנו‭ ‬מצבים‭ ‬בהם‭ ‬על‭ ‬אף‭ ‬שפריט‭ ‬מסוים‭ ‬מוצג‭ ‬באתר‭ ‬כקיים‭ ‬במלאי‭, ‬בפועל‭ ‬אינו‭ ‬קיים‭ ‬במלאי‭ ‬ולא‭ ‬ניתן‭ ‬לספק‭ ‬אותו‭ ‬‮–‬‭ ‬במצבים‭ ‬אלו‭ ‬תבוטל‭ ‬העסקה‭ ‬וללקוחה‭ ‬לא‭ ‬תהא‭ ‬טענה‭ ‬בקשר‭ ‬לכך‭ ‬בכפוף‭ ‬להשבת‭ ‬הסכום‭ ‬ששולם‭ ‬לחברה‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הלקוחה‭ ‬או‭ ‬לחילופין‭ ‬פיצוי‭ ‬הלקוחה‭ ‬בפריט‭ ‬אחר‭ ‬בשווי‭ ‬הסכום‭ ‬ששולם‭.‬

‭* ‬כל‭ ‬לקוחה‭ ‬רשאית‭ ‬להזמין‭ ‬מוצר‭ ‬ולבחור‭ ‬יעד‭ ‬מבוקש‭ ‬למשלוח‭ ‬וזאת‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬עדכון‭ ‬היעד‭ ‬המבוקש‭ ‬בטופס‭ ‬ההזמנה‭ ‬‮–‬‭ ‬אך‭ ‬היעד‭ ‬האחרון‭ ‬למשלוח‭ ‬שיעודכן‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הלקוחה‭ ‬יישמר‭ ‬כיעד‭ ‬המבוקש‭ ‬של‭ ‬הלקוחה‭.‬

‭* ‬יודגש‭ ‬כי‭ ‬סיאן‭ ‬תהיה‭ ‬זכאית‭ ‬שלא‭ ‬לאשר‭ ‬הזמנה‭ ‬של‭ ‬לקוחה‭ ‬מכל‭ ‬סיבה‭ ‬שהיא‭ ‬ולפי‭ ‬שיקול‭ ‬דעתה‭ ‬הבלעדי‭. ‬כמו‭ ‬במקרים‭ ‬בהם‭:‬

‭- ‬אם‭ ‬בעת‭ ‬ההרשמה‭ ‬באתר‭ ‬נמסרו‭ ‬במתכוון‭ ‬פרטים‭ ‬שגויים

‭- ‬אם‭ ‬בוצעו‭ ‬מעשה‭ ‬או‭ ‬מחדל‭, ‬הפוגעים‭ ‬או‭ ‬עלולים‭ ‬לפגוע‭ ‬באתר‭ ‬או‭ ‬בניהולו‭, ‬או‭ ‬בצדדים‭ ‬שלישיים‭ ‬כלשהם‭, ‬לרבות‭ ‬לקוחות‭, ‬עובדים‭ ‬וספקי‭ ‬האתר

‭- ‬אם‭ ‬שירותי‭ ‬האתר‭ ‬שימשו‭ ‬לביצוע‭ ‬מעשה‭ ‬הנחזה‭ ‬כבלתי‭ ‬חוקי‭ ‬על‭-‬פי‭ ‬דיני‭ ‬מדינת‭ ‬ישראל‭ ‬או‭ ‬כדי‭ ‬לאפשר‭, ‬להקל‭, ‬לסייע‭ ‬או‭ ‬לעודד‭ ‬ביצועו‭ ‬של‭ ‬מעשה‭ ‬כזה

‭- ‬אם‭ ‬הופרו‭ ‬תנאי‭ ‬הסכם‭ ‬זה‭, ‬תנאיו‭ ‬של‭ ‬אחד‭ ‬מהמסמכים‭ ‬המחייבים‭ ‬או‭ ‬תנאיו‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬שירות‭ ‬מקוון‭ ‬אחר‭ ‬שיציע‭ ‬האתר

‭- ‬אם‭ ‬ישנו‭ ‬חוב‭ ‬כספים‭ ‬לחברה‭ ‬או‭ ‬לחברות‭ ‬הקשורות‭ ‬עמנו‭ ‬והחוב‭ ‬לא‭ ‬נפרע‭, ‬למרות‭ ‬שחלף‭ ‬המועד‭ ‬לתשלומו

‭- ‬אם‭ ‬כרטיס‭ ‬האשראי‭ ‬שברשות‭ ‬הלקוחה‭ ‬נחסם‭ ‬או‭ ‬הוגבל‭ ‬לשימוש‭ ‬בדרך‭ ‬כלשהי

‭* ‬לאחר‭ ‬שהוזנו‭ ‬פרטי‭ ‬התשלום‭ ‬בדף‭ ‬התשלום‭, ‬יישלח‭ ‬אישור‭ ‬באמצעות‭ ‬הדואר‭ ‬האלקטרוני‭ ‬על‭ ‬קליטת‭ ‬פרטי‭ ‬ההזמנה‭. ‬אישור‭ ‬זה‭ ‬אינו‭ ‬מחייב‭ ‬את‭ ‬סיאן‭ ‬לספק‭ ‬את‭ ‬המוצרים‭, ‬והוא‭ ‬רק‭ ‬מעיד‭ ‬שפרטי‭ ‬ההזמנה‭ ‬נקלטו‭ ‬אצל‭ ‬הנהלת‭ ‬המותג‭.‬

‭* ‬אם‭ ‬יתברר‭ ‬שכרטיס‭ ‬האשראי‭ ‬של‭ ‬הלקוחה‭ ‬אינו‭ ‬תקף‭, ‬או‭ ‬שחברת‭ ‬כרטיסי‭ ‬האשראי‭ ‬איננה‭ ‬מכבדת‭ ‬את‭ ‬העסקה‭, ‬או‭ ‬שחברת‭ ‬פייפאל‭ (‬או‭ ‬כל‭ ‬שירות‭ ‬ארנק‭ ‬אלקטרוני‭ ‬אחר‭) ‬אינה‭ ‬מכבדת‭ ‬את‭ ‬החיוב‭, ‬או‭ ‬שהמוצר‭ ‬המבוקש‭ ‬איננו‭ ‬מצוי‭ ‬במלאי‭ ‬שבידי‭ ‬המותג‭, ‬נציגת‭ ‬שירות‭ ‬לקוחות‭ ‬תיצור‭ ‬קשר‭ ‬עם‭ ‬הלקוחה‭ ‬לשם‭ ‬השלמת‭ ‬העסקה‭ ‬או‭ ‬ביטולה‭.‬

‭* ‬בתשלום‭ ‬באמצעות‭ ‬חשבון‭ ‬פייפאל‭ ‬תתבקש‭ ‬הלקוחה‭ ‬להזין‭ ‬את‭ ‬פרטי‭ ‬חשבונה‭ ‬הקיים‭ ‬באתר‭ ‬פייפאל‭, ‬או‭ ‬תוכל‭ ‬לבחור‭ ‬לפתוח‭ ‬חשבון‭ ‬פייפאל‭. ‬אם‭ ‬החליטה‭ ‬הלקוחה‭ ‬לשלם‭ ‬באמצעות‭ ‬חשבון‭ ‬פייפאל‭, ‬המותג‭ ‬סיאן‭ ‬יוכל‭ ‬לגבות‭ ‬את‭ ‬התשלום‭ ‬עבור‭ ‬המוצרים‭ ‬רק‭ ‬לאחר‭ ‬קבלת‭ ‬אישור‭ ‬מפייפאל‭. ‬השימוש‭ ‬וקבלת‭ ‬האישור‭ ‬כפוף‭ ‬לתנאי‭ ‬השימוש‭ ‬ומדיניות‭ ‬הפרטיות‭ ‬של‭ ‬פייפאל‭, ‬ולא‭ ‬של‭ ‬האתר‭.‬

‭* ‬לאחר‭ ‬שנמסרו‭ ‬הפרטים‭ ‬ המסמכים‭ ‬המחייבים‭ ‬אושרו‭ ‬וניתנה‭ ‬הסכמת‭ ‬הלקוחה‭ ‬לתנאי‭ ‬השימוש‭ ‬ומדיניות‭ ‬הפרטיות‭, ‬המותג‭ ‬רשאי‭, ‬אך‭ ‬לא‭ ‬חייב‭, ‬להציג‭ ‬או‭ ‬לשלוח‭ ‬ללקוחה‭ ‬עדכונים‭ ‬באמצעות‭ ‬חשבונה‭ ‬באתר‭ ‬או‭ ‬באמצעות‭ ‬הדואר‭ ‬האלקטרוני‭. ‬בכלל‭ ‬זה‭ ‬עדכוני‭ ‬תוכן‭, ‬מידע‭ ‬על‭ ‬שירותיה‭ ‬ומוצריה‭, ‬כמו‭ ‬גם‭ ‬שירותים‭ ‬ומוצרים‭ ‬של‭ ‬אחרים‭, ‬מבצעים‭, ‬חידושים‭ ‬באתר‭, ‬כמשמעות‭ ‬הדברים‭ ‬בסעיף‭ ‬30א‭. ‬לחוק‭ ‬התקשורת‭ (‬בזק‭ ‬ושידורים‭), ‬התשמ‭’‬ב‭ ‬‮–‬‭ ‬1982‭.‬

0
עגלת קניות
דילוג לתוכן